Efterår i Vrold

Efter en længere pause grundet et færdselsuheld, hvor jeg brækkede begge håndled, er jeg atter i stand til at holde på et kamera.

Turen gik gennem dalen mellem Legaardsparken og Granhøjen, rundt om Vestermose og til sidst gennem dalen mellem Legaardsparken og Eskebæk.

Mit mål var primært svampe, men et enkelt rådyr kom med. Dette blev taget med min mobiltelefon, derfor lidt ringere kvalitet. Jeg er ikke den store svampe ekspert, så derfor ingen navne på disse.