Kategorier
Fugle Natur

Ørnens dag

Den 22. februar var ørnens dag.

Ca. 150-200 var mødt op på Klostermølle ved Mossøs vestende. Dejligt vejr med termik burde være perfekt flyvevejr for Havørne men der blev ikke set nogle. Derimod blev der set Gråand, Skarv, Svaner, Fiskehejre, Musvåger og måger + en enkelt Spurvehøg.